suhde

aktning c, avseende n, hänseende n, respekt c, respektera, begrepp n, beteckning n, förhållningsregel c, fot c, frist c, klausul c, mandatperiod c, term c, termin c, tidsfrist c, villkor n, anhörig c, familjemedlem c, relation c, samband n, släkting c, förhållande n, ackordslön c, grad c, gradera, kommunalskatt c, kurs c, tariff c, taxa c, tillväxttakt c

suositut haut
perusoletus -ja kuoppa koskettaa naru kahva