palovamma

bränna, brännmärke, brännskada, brinna, förbränning c, skålla

suositut haut
vahinko esiintymä imperfekti galago varsa mitätön