olettamus

antagande c, hypotes c, förmoda, förmodan c, om, teorem n

suositut haut
voittaminen vuoka pinta tieteilijä äärimmäinen räätäli