olettamus

antagande c, hypotes c, förmoda, förmodan c, om, teorem n

suositut haut
intuitiivinen kunhan spagetti tarttua projektio maapallo