luovuttaa ruotsiksi

    

ge upp, kapitulera, resignera, lämna över, avstå från, förvisa, frångå, frigjordhet c, gå ifrån, hämningslöshet c, nonchalans c, otvungenhet c, överge, överlämna, vända, avsäga sig, böja, fålla c, veck n, vika, vikning c, föda, förlösa, leverera, ge sig, efterlämna, lämna i arv, testamentera, avträda, bevilja, erkänna, medge, släppa in, tillstå, rekommendera, höra upp, sluta, sluta upp, upphöra, lämna ifrån sig

suositut haut
korjata isäukko sana [[poliittinen]] [[puolue]] pöty tulvia