kattaa

kapsyl c, lock n, märs c, överdel c, överträffa, propp c, snurra c, topp c, bark c, barka, skall n, skälla, däck c, däcka, kortlek c, talong c, bära, bestrida, betala, spann n, spänna över, sträcka sig över, halm c, kväde, lägga, lek-, ligga, apparat c, band n, beskriva, besluten, bestämd, duka, färdig, fast, försänka, gå ned, gå ner, grupp c, klar, klick c, kotteri n, krets c, lag n, lägga upp, liga c, mängd c, passa, placera, presentera, redo, satt, sätta, set n, spikad, ställa, ställa in, stelna, umgängeskrets c, uppsatt, uppsättning c, cover, framsida c, gömma c, gömställe n, inträde n, omslag n, överkast n, övertäckning c, pärm c, skydd n, skydda, täcka, täcka upp, täckmantel c, filt, lager, täcke

suositut haut
nykäisy sinkki alas perustaja lankku amyylinitraatti