huomioida

akta, ande c, åsikt c, avsikt n, bekymra, böjelse c, bry, fästa, förstånd n, ge akt, geni n, håg c, hålla koll, inställning c, intellekt c, komma ihåg, koncentration c, lust c, medvetande n, mening c, minne n, önskan c, psyke n, se efter, se till, se upp, sinne n, själ c, sköta, sköta om, snille n, ta hand om, tänka, tanke c

suositut haut
kassi vastata azeri kyljittäin riittää rautatiet