harkita

anse, mena, tänka, tänka över, tro, tycka, beakta, begrunda, betänka, betrakta, fundera över, fundera på, överväga, [[tänka]] [[på]], avsiktlig, medveten, överlägga, rådslå, avgöra, bedöma, domare, kännare, kritisera, uppskatta

suositut haut
valokuvaaminen perusta kiitos vaimea johto kokki